یکی از لذت بخش ترین تجربه ها توی یادگیری زبان انگلیسی اینه که وقتی صحبت میکنی تو رو یک امریکایی در نظر بگیرن! من طعمشو چشیدم. باور کن که حسش عالیه.

Natives will understand you better, and you will understand them better, too. It's a win win

{"fte_image_ids":[],"remix_data":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"total_editor_time":173,"total_editor_actions":{},"photos_added":0,"tools_used":{"square_fit":1,"templates":2,"crop":1},"longitude":-1,"latitude":-1,"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

مدرس دوره

مهدی فکاری، کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، مدرس آیلتس و تافل و لهجه امریکن

71HiNKJVjwL

منبغ آموزشی

محتوای انتخاب شده و دست چین شده از کتاب American Accent Training نوشته شده توسط Ann Cook

493px-Adobe_Connect.svg

نحوه برگزاری

جلسات آموزشی از طریق نرم افزار Adobe Connect برگزار میشود.

جلسات تمرینی از طریق Skype برگزار میشود.

shutterstock_1679973385-1

تعداد جلسات

ده جلسه نود دقیقه ای آموزش

چهار جلسه شصت دقیقه ای تمرین و بحث